Vítáme Vás na stránkách Mateřského centra Na zámečku o.p.s.

Poslání a cíle mateřského centra

Mateřské centrum je nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je podpora rodičů (v současné době zejména matek) na rodičovské dovolené.

Je příležitostí pro novou seberealizaci matek na mateřské dovolené, protože ty se odchodem z práce a péčí o děti mohou přechodně ocitnout v určité izolaci, k níž přispívá i společenské klima. Je to místo, kde se maminky s malými dětmi mohou scházet, aniž by se od nich odloučily. Dává možnost vyjít z osamělosti domova. Maminky zde mohou najít společenství založené na principech dobrovolnosti a svépomoci.

Matky se v centru mohou zúčastňovat různých programů, či se samy aktivně podílet na jejich vytváření. Mohou zde uplatnit své znalosti a dovednosti, realizovat se. To pomáhá v udržení profesní orientace a v posílení sebevědomí. Matka se potom může cítit vyrovnaná a může vytvářet pevné zázemí pro svou rodinu. Matky jsou povzbuzovány ve svých rolích manželek a matek, což považujeme v dnešní době konzumní společnosti za obzvláště důležité. Mohou být ubezpečeny, že jejich oběť pro rodinu má smysl a hodnotu. Je dlouhodobou investicí do budoucnosti.

Dětem poskytuje mateřské centrum možnost pohrát si s jinými dětmi za přítomnosti maminky. Je pro ně i vytvářen program na základě dovedností a schopností matek. Učí se navazovat kontakty s ostatními dětmi a komunikovat mezi sebou. Mateřské centrum je místo, kde jsou děti vítány a vidí zde svoji matku v jiné roli než v domácnosti.

Všichni se zde učíme toleranci, solidaritě, ohleduplnosti. Setkání mají neformální charakter a maminky i děti zde mohou nalézt nové přátele. Všechna zmíněná hlediska směřují k posílení dobře fungující rodiny.

Maminky, jste samy doma? Nevíte si rady s dcerou/synem?
Chce si Vaše dítě hrát společně se stejně starými kamarády? Chcete si popovídat s maminkami které mají stejné starosti a radosti jako Vy?
Přijďte mezi nás - v herně je pro Vás připraveno zázemí s hračkami, čekají na Vás různé stavebnice, lego, trampolína, dětské knížky, dále kuchyňský kout pro přípravu někdy nutné kávy a dalšího občerstvení a svačinek. Máme otevřeno úterý až čtvrtek od 9.-11.30 hod, v úterý a ve středu ještě od 13.-17. hod. Ve středu odpoledne je v herně také možnost hlídání dětí, aby si dospělí mohli v klidu zařídit své záležitosti např. na úřadech, u lékaře a pod a děti si mezitím mohou pohrát v herně. Také 1x za měsíc pořádáme „Pondělí (nejen) pro těhulky“ s nějakou zajímavou přednáškou týkající se mateřství, těhotenství, porodu a výchovy dětí. Dopolední provoz má každý den jinou náplň a to: v úterý je „Vařeníčko“ pro nejmenší děti , středa je pro malé „Šikuly“ – děti si za pomoci maminek něco hezkého vyrobí a ve čtvrtek si děti zacvičí a zazpívají při „Cvičeníčku“. Znovu chystáme také pravidelný aerobik maminek, přednášky a další zajímavé akce pro děti a rodiče. O všech našich akcích se dozvíte vše přímo v herně MC, na nástěnkách MC (na Komenského ulici mezi papírnictvím a elektro Čáp a v lékárně Na Rychtě), na www.mcnazamecku.net a nebo na tel. čísle 774549011.


Dokumenty obecně prospěšné společnosti

Mateřské centrum Na zámečku

Zakládací smlouva [PDF] Živnostenský list [PDF]
Výroční zpráva 2012 [PDF]
Výroční zpráva 2011 [PDF] výroční zpráva 2010 [PDF]
výroční zpráva 2009 [PDF] výroční zpráva 2008 [PDF]
výroční zpráva 2007 [PDF] výroční zpráva 2006 [PDF]