Akce

Jak se žije maminkám s kočárky

Akce Mateřského centra Na zámečku v Novém Městě nad Metují, konaná ve středu 17. května 2006

Akce se konala dne 17. května 2006. Byla naplánovaná trasa od zámku na Husově náměstí, přes Zadomí k radnici, dále pak ulicí Komenského k poště a zakončení pochodu maminek s kočárky mělo být u polikliniky. Bohužel,vzhledem k velmi nepříznivému počasí, musel být pochod městem s kočárky ukončen už na ulici Komenského u obchodu „Hezké nezbytnosti“. Maminky se vrátily do mateřského centra, kde živě diskutovaly.

Akce se zúčastnili:
17 maminek s kočárky a svými dětmi
Starosta Ing. Jiří Tymel
Místostarosta Ing. Karel Nývlt
Z oddělení rozvoje města pan Miloslav Marek
Radní pan Jiří Hladík, zastupitelka paní Ludmila Horáková
2 příslušníci Městské policie

Z diskuze, kterou maminky po návratu do MC vedly, vyplynuly nejen problémy, které se týkají daného tématu tj. jak se žije s kočárky, ale i ostatních problémů, které se týkají maminek a jejich dětí. U některých problémů maminky vznesly návrh či podnět na zlepšení situace. Maminky se také shodly, že tento problém se netýká jen jich, ale týká se také našich invalidních spoluobčanů, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík.

1. Chodníky
a) Nekvalitní, tzv. offroadové
b) Nedostatek plynulých nájezdů
c) Absence chodníku v ulicích Rezecká, Vrchoviny
Návrh na zlepšení situace v ulici Rezecká – zda by tam nemohla být umístěna alespoň značka „Obytná zona“.
d) Udržování chodníků v zimě – úklid chodníků, pouze posyp nepomůže.
e) I přes zlepšení stále přetrvává znečištění chodníků psími exkrementy.

2. Přechody pro chodce
a) Výjezd z náměstí směrem na Spy (u Koska) – velmi úzký chodník, špatně se přechází na přechodu, řidiči projíždějí velkou rychlostí
b) Špatné přecházení u ZUŠ Husovo náměstí (naproti restauraci č. 14)
Návrh na zlepšení situace – zřízení přechodu, umístění zrcadla. A dále maminky vznesly návrh, zda by v odpoledních hodinách (12 .-16)., kdy je velký provoz na vozovce a děti chodí do kroužků do ZUŠ, nemohl na tomto místě stát dobrovolník, takový, jaký je ráno na přechodech u škol.
c) Problémy s možností přejít přechod (a nejen pro maminky s kočárky) Návrh na zlepšení situace – větší kontrola řidičů od městské a státní policie , zda zastavují u přechodů a zda dodržují předepsanou rychlost
d) Kruhový objezd u Domu hasičů – velký problém, že chodci nepřecházejí po určených přechodech, ale chodí přes vozovku Návrh na zlepšení situace – umístit zábrany, aby chodci mohli přejít pouze v místech přechodu, kontrola od policie
e) Vrchoviny – absence přechodu pro chodce – výpadovka na Náchod
f) Křižovatka u Sokolovny – křižovatka je nepřehledná, absence přechodu, není ani dopravní značka „Pozor děti“

3. Dostupnost veřejných budov, obchodů
Velkým problém jsou tato místa:
Pošta, poliklinika, kino, sokolovna – u všech těchto jmenovaných institucí jsou schody, které jsou pro kočárky velkým problémem. Další problém, které maminky s kočárky řeší, jsou i těžké dveře (např. u Komerční banky, na kontaktním místě a úřadu práce). Manipulace s takovými dveřmi a kočárkem vyžaduje někdy veliké úsilí a vynalézavost.

Dále bylo projednáno téma dětských hřišť. Rodiče dětí nejsou spokojeni množstvím a vybavením hřišť, rušením hřišť (bude rušeno hřiště Na Františku – na Náměstí 17. listopadu?).

Maminky v diskusi nejen hledaly problémy, ale vyslovily i pochvalu Městskému úřadu za to, jak je vyřešen bezbariérový vstup do Radnice. Dále se shodly na tom, že v Novém Městě nemají problém s tím, že by (pokud u obchodu nejsou schody) nemohly vjet do obchodu s kočárkem, obchodníci jsou v tomto směru vstřícní, nezakazují vjezd kočárku. Velmi pozitivně byla hodnocena akce Městského úřadu a Městské policie na zřízení dobrovolníků, kteří ráno pomáhají dětem přejít silnici u škol.


V Novém Městě nad Metují, 17. května 2006
Zapsala: Bartoňová, Špičáková